facebook

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa – NC Cyber NASK.

Na bazie CERT Polska ruszyło (poniedziałek 4 lipca na godz. 13:00) Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Nowa jednostka nazywa się NC Cyber NASK. NC CYBER NASK jest wydzielone organizacyjnie w strukturze NASK. Część zadań na jego rzecz realizują inne piony tego instytutu naukowo-badawczego, który podlega nadzorowi ministra cyfryzacji. Działem NC Cyber NASK stał się też Dyżurnet, który jest punktem kontaktowym przyjmującym zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w sieci internet (w praktyce najwięcej odnosi się do pedofilii i pornografii dzięcięcej, ale są także i takie, które dotyczą nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym etc.). Działałność NC Cyber ma charakter non-profit. Jest to centrum kompetencji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. NC Cyber będzie pełnić rolę security operation center (SOC) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzając audyty tych przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, w których znajdują się elementy infrastruktury krytycznej. Ma też wydawać zalecenie i rekomendacje.  NC Cyber NASK jest miejscem, w którym – w ramach Narodowego Systemu Ochrony Cyberprzestrzeni – gromadzone są informacje o zagrożeniach od różnych podmiotów, biorących udział w przedsięwzięciu. W oparciu o te informacje specjaliści NC Cyber NASK prowadzą analizy i wydają rekomendacje. Zadaniem NC Cyber NASK jest także stałe monitorowanie zagrożeń takich jak botnety i obserwacja metod pracy ich właścicieli. – Poza działaniami stricte przestępczymi, których zwalczaniem zajmują się organy ścigania, botnety mogą być także wynajmowane bądź budowane w celu masowych ataków na witryny czy łącza krytycznych dla danego państwa systemów. Centrum odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania w Polsce unijnej dyrektywy NIS. To właśnie NC Cyber będzie nadzorowało bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w Polsce. Zadaniem ekspertów tam zatrudnionych będzie także opracowanie planów ewentualnościowych, przygotowywanie szkoleń i ćwiczeń dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo administracji państwowej, a także przygotowanie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla instytucji. NC Cyber przygotuje schematy raportowania o incydentach, które będą obejmować zarządców infrastruktury krytycznej, banki oraz pozostałe branże biznesu. Pod jego nadzorem będzie też narodowy CERT. Nie bez znaczenia jest też stałe monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni i przewidywanie nadchodzących trendów i niebezpieczeństw. W SOC NC Cyber będą funkcjonować oficerowie łącznikowi różnych instytucji finansowych, Związku Banków Polskich, telekomów, prokuratury, policji i ABW. Obecnie zbierane są wymagania, podpisywane umowy z poszczególnymi instytucjami dotyczące współpracy. Do budowy NC Cyber NASK nie wykorzystano innych środków oprócz zasobów finansowych NASK. cyber

Drukuj

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *