facebook

Gdzie są pieniądze z CIT (podatek dochodowy) od firm ?

Ministerstwo Finansów RP poinformowało, że:

  • w latach 2008-2015 polska gospodarka wzrosła o 39,16%, zaś wpływy z CIT zmniejszyły się w tym okresie o 4,95%;
  • w 2008 r. udział dochodów budżetowych państwa z podatku CIT w produkcie krajowym brutto wynosił 2,11%, natomiast w kolejnych latach proporcja ta systematycznie spadała i w 2015 r. wyniosła 1,44%.

W związku z tym dokonano reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (SP) poprzez połączenie w nim następujących zadań, które dotychczas były rozproszone w trzech innych departamentach:

  • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej;
  • zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych;
  • nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu „legalizacji” schematów abuzywnych przez system interpretacji).

Wzmocniony Departament SP będzie centrum kompetencyjnym w obszarze powyższych zjawisk. Departament SP będzie obsługiwał Ministra Finansów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i porozumień w zakresie ustalania cen transferowych. Ponadto Departament SP będzie wspomagał administrację podatkową co do jednolitości stosowania prawa podatkowego poprzez nadzór nad jednolitością wydawanych interpretacji podatkowych, w tym również w kontekście możliwości zastosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Na marginesie można wspomnieć, że szara strefa w a) VAT to ok. 50 mld. PLN, b) CIT ok. 45 mld.PLN, c) należności skarbowo-celne ok. 20 mld. PLN.  Razem daje to kwotę ok. 115 mld PLN. Realny pieniądz, realna wartość która trzeba odnaleźć w strumieniu pieniądza i przekierować do Skarbu Państwa. Oceniając budżet RP na 2017 r. z deficytem ok. 60 mld PLN – warto zderzyć tę kwotę z kwotą 115 mld PLN o której mowa w tym akapicie.

image_gallery

 

Drukuj

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *