facebook

Warto obserwować Rumunię

W połowie 2004 r. spędziliśmy 8 tygodni w Rumunii. Trochę business, trochę turystyka. Kraj piękny, ale wówczas trawiony był do spodu przez korupcję. Dziś to inny kraj, kraj który systematycznie kroczy we właściwym kierunku. Dwa słowa na ten temat. 

Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził, że propozycja zmiany Konstytucji potwierdzającej, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny, jest zgodna z prawem i może być procedowana. Z inicjatywy Koalicji dla Rodziny (Coalitia pentru Familie) do rumuńskiego Senatu została złożona 23 maja w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej propozycja zmiany Konstytucji. Celem złożonego projektu jest zmiana art. 48 (1) rumuńskiej Konstytucji, który ma stanowić, że: rodzina jest ustanawiana przez dobrowolnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą i opiera się na ich równości oraz ich prawie i obowiązku zapewnienia wychowania, edukacji i szkolenia dzieci. Propozycję zagwarantowania konstytucyjnej ochrony małżeństwa poparło swoimi podpisami 3 mln osób, co stanowiło sześciokrotność ustawowego wymogu. To najwyższa liczba w całej historii rumuńskich inicjatyw obywatelskich. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wystosował w tej sprawie pismo do Trybunału Konstytucyjnego Rumunii. W swojej opinii Instytut poparł projekt jako zgodny z prawami podstawowymi zagwarantowanymi w europejskich i międzynarodowych traktatach, których Rumunia jest stroną oraz z orzecznictwem odpowiednich trybunałów międzynarodowych. Liczne międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka zauważają podstawową rolę małżeństwa i rodziny. Powszechną praktyką jest także podkreślanie charakteru małżeństwa jako związku osób przeciwnych płci. Takie wskazanie zawarte jest m.in. w art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy też w art. 23 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Memorandum podkreśla, iż propozycja jest także w pełni zgodna z prawem europejskim i międzynarodowym, bowiem nie ogranicza prawa do zawarcia małżeństwa. Nie wpływa w żaden sposób na zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Również na gruncie prawa Unii Europejskiej kompetencje do regulacji prawa małżeńskiego i rodzinnego należą do państw członkowskich. Jednocześnie, 13 państw Europy przewiduje podobne gwarancje konstytucyjne. Obok Polski są to: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz Węgry. Projekt trafi teraz do Parlamentu, który rozpatrzy ją w składzie obu izb. Poprawka do konstytucji zostanie przyjęta, jeśli opowie się za nią 2/3 ogólnej liczby członków parlamentu oraz uzyska poparcie w ogólnokrajowym referendum. Pomysłodawcy inicjatywy proponują, by odbyło się ono wraz z tegorocznymi wyborami.

Drukuj

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *