facebook

Split payment – damy radę.

Problem wyłudzeń podatku VAT w Polsce narastał od lat. Szacuje się, że roczne straty budżetu państwa, spowodowane przez grupy przestępcze wprowadzające do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury, wynoszą ponad 40-50 mld zł. Wartość ta porównywalna jest z sumą podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacanego do polskiego budżetu przez wszystkich mieszkańców naszego kraju!

12 maja 2017 roku minister rozwoju i finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie mechanizmu split payment (tzw. podzielonej płatności).

Jak to działa? Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi: – na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy towarów lub usług – na kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Z tego odrębnego rachunku podatnik mógłby płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców. Mógłby też opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Zysk dla budżetu i przedsiębiorcy Poza zwiększeniem wpływów budżetowych na proponowanych rozwiązaniach mogą skorzystać również uczciwi przedsiębiorcy. Nabywcy, którzy płacą poprzez mechanizm podzielonej płatności, unikają ryzyka dodatkowych sankcji z tytułu zaległości VAT, podwyższonych odsetek od zaległości oraz odpowiedzialności solidarnej (dotyczy ona tzw. branż wrażliwych – np. handlu paliwem, wyrobami stalowymi, dyskami HDD).

Na rachunek VAT podatnik mógłby otrzymywać zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług w przyspieszonym terminie. Zdecyduje nabywca Na tle rozwiązań przeciwdziałających wyłudzeniom podatku, które zostały już wprowadzone w innych krajach, mechanizm split payment proponowany w Polsce jest rozwiązaniem innowacyjnym i ma duży potencjał rozwijania go w przyszłości. Zakłada dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności wraz z systemem zachęt dla nabywcy. Decyzja w tej sprawie będzie należała tylko do nabywcy. Jednocześnie mechanizm jest bardzo zaawansowany technologicznie dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań systemu bankowego. Analogicznie do płatności do ZUS lub urzędów skarbowych mechanizm pozwala na dokonanie podzielonej płatności (na różne konta) jednym przelewem.

Współcześni fałszerze pieniędzy.

W systemie VAT-owskim za pomocą najprostszej drukarki można wytworzyć fikcyjną fakturę, która puszczona w obieg rodzi – na końcu tej „karuzeli” – obowiązek państwa do dokonania zwrotu podatku VAT ostatniej w mafijnym łańcuszku firmie. Świstek papieru zamienia się na prawdziwe pieniądze. Tę słabość systemu wykorzystują gangsterzy. Wszelkie działania państwa, które służą szybkiemu ustalaniu fałszerstw i blokowaniu nienależnych wypłat z kasy podatników, są jego powinnością. Temu ma służyć także mechanizm split payment. To jedna z kamer monitorujących obieg gospodarczy i pozwalających identyfikować zagrożenia. Musimy pamiętać, że przestępstwa podatkowe uderzają we wszystkich, a przede wszystkim w konsumentów i uczciwych przedsiębiorców.

Drukuj

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *