27 września 1939 r. powołana została Służba Zwycięstwu Polski. Powstała jeszcze podczas oblężenia Warszawy na rozkaz dowódcy obrony Warszawy, generała Juliusza Rómmla.

Potem została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego.

„W 81. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski składamy hołd twórcom i działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażaniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny. #Pamiętamy #ChwałaBohaterom” – napisało MSWiA na Twitterze.

Polskie Państwo Podziemne, które działało w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Kierowane było przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.

Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne: Stronnictwo Ludowe, Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Narodowe oraz Stronnictwo Pracy, był w latach 1940-1943 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 r. Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 r. do końca wojny – Rada Jedności Narodowej.

***

W 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego, zaś od 2018 roku ta data jest również świętem Wojsk Obrony Terytorialnej.