facebook

Kim jesteśmy

(…) słowo timszel – możesz – daje prawo wyboru. Kto wie, czy to nie najważniejsze słowo na świecie. Mówi ono, że droga jest otwarta. Przenosi odpowiedzialność na człowieka (…) Przecież to daje człowiekowi wielkość, czyni go równym bogom. Bo w swej słabości i brudzie, w morderstwie własnego brata ma zawsze to wielkie prawo wyboru. Może wybrać swoją własną drogę, stanąć do walki i zwyciężyć.(…) John Steinbeck (z książki Na wschód od Edenu)

Skupiamy się wokół kilku wartości przewodnich :

WIARA KATOLICKA |

POLSKI SYSTEM FINANSOWY |

POLSKIE LASY – ZIEMIA – ZŁOŻA |

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Jesteśmy niezależni, obserwujemy, komentujemy od czasu do czasu inspirujemy.

Z Panem Bogiem!